sunnuntai 4. joulukuuta 2022

Hei!Marraskuun pajat on tanssittu ja joulukuussa vielä 3 pajaa - TERVETULOA MUKAAN!


Keväällä 2023 toteutuvan Häivähdyksiä muusta-projektin tavoitteena on saattaa yhteen eri ikäisiä ja taustaisia ihmisiä (+15v) työskentelemään yhdessä tanssin, kirjoittamisen ja omakohtaisten sooloprosessien parissa. 

Pienryhmissä tapahtuvan työskentelyn yhteisöllisenä ja toiminnallisena rankana ovat prosessin eri vaiheissa toteutuvat esitysluonnokset ja kokeilut, joita jaadaan/esitetään toisille osallistujilleja ja yhdessä sovituille yleisöille. Oman työskentelyn jakaminen, toisten työskentelyn seuraaminen ja keskustelu ovat tärkeä osa työskentelyä.

Jos haluat tietää lisää, ota yhteyttä ja/ tai tule mukaan loppusyksyn 2022 tanssipajoihin Roihupellossa:

Pajoissa lähdemme liikkeelle yksinkertaisilla harjoituksilla, jotka kannustavat oman tanssin ja liikkeen tutkimiseen ja tuottamiseen. Taustalla on ajatus tanssista ja improvisaatiosta kaikille mahdollisena tekemisen ja luomisen välineenä. 
Rennot vaatteet, kerrospukeutuminen kannattaa. Voit tuoda mukanasi muistikirjan ja kynän kirjoitusharjoituksia varten.

Tanssipajoihin ja sooloprojektiin osallistuminen on maksutonta.
Aiempaa tanssikokemusta ei tarvitse olla. 

Työskentelypaikkana on tanssitila Roihupellossa (Levytie 4, 2. kerros, hissi on/esteetön wc ei)

Voit osallistua kerran tai useammin, max 5 osallistujaa/paja.

JOULUKUUN PAJAT:
Ma 12.12. klo 14-16
Ke 14.12. klo 17-19
La 17.12. klo 17-19

Lisätietoja/ ilmoittautumiset pajoihin:
050 352 6342 /Pia tai
pia.lindy at gmail.com

                                        Häivähdyksiä muusta on osa pitkäkestoista Vaelluksia lähiöissä-Tracing suburbia-projektia (2017-2026), jossa tekemisen kimmokkeena on kokemuksellisuuteen, liikkeeseen ja ympäristölähtöisyyteen kiinnittyminen. Taustalla on kiinnostus tutkia/löytää/luoda/kokeilla erilaisia nykytanssin ja taiteellisten-liikkeellisten käytäntöjen esille tuomisen ja jakamisen tapoja näyttämökontekstin ja kaupunkikeskustojen ulkopuolella.
Vuosina 2022-23 Pian työskentelyn Vaelluksia lähiöissä-projektissa mahdollistaa Koneen Säätiön myöntämä apuraha.

Tanssija, koreografi Pia Lindy on työskennellyt vuodesta 1995 lähtien erilaisissa työryhmissä ja projekteissa monenlaisissa ympäristöissä ja konteksteissa. Piaa kiinnostaa miten yhteiskunta näkyy ja tuntuu liikkeissämme, teoissamme tai valinnoissamme. Mitä on taide tässä ajassa? Lindy on syventynyt improvisaatioon ja prosessikeskeisyyteen työskentely-,esitys-ja jakamisen tapana. Viime vuosina taideprojektien painopisteinä ovat olleet kokemuksellisuus, vuoropuhelu ja osaamisen sekoittuminen eri ikäisten ja taustaisten ihmisten kesken.

torstai 3. marraskuuta 2022

Hei! Kiinnostaako nykytanssi ja luova prosessi oman liikkeen parissa?

 Kiinnostaako nykytanssi ja luova prosessi oman liikkeen parissa?


Haluaisitko työskennellä tanssin, kirjoittamisen ja omakohtaisten sooloesitysten parissa  tanssija, koreografi Pia Lindyn vetämässä yhteisöllisessä Häivähdyksiä muusta -projektissa Itä-Helsingissä kevään 2023 aikana?

Pienryhmissä tapahtuvan työskentelyn yhteisöllisenä ja toiminnallisena rankana ovat prosessin eri vaiheissa toteutuvat esitysluonnokset, joita esitetään toisille osallistujille ja yhdessä sovituille yleisöille.

Jos haluat tietää lisää, tule mukaan loppusyksyn  2022 tanssipajoihin Roihupellossa:
Tanssipajoissa lähdemme liikkeelle yksinkertaisilla harjoituksilla, jotka kannustavat oman tanssin ja liikkeen tutkimiseen ja tuottamiseen. Taustalla on ajatus tanssista ja improvisaatiosta kaikille mahdollisena tekemisen ja luomisen välineenä. Pajojen tavoitteena on saattaa yhteen eri ikäisiä ja taustaisia ihmisiä (+15v) työskentelemään yhdessä nykytanssin parissa ja löytää osallistujia keväällä alkavaan Häivähdyksiä muusta-projektiin omakohtaisten sooloesitysten parissa.

Tanssipajoihin ja sooloprojektiin osallistuminen on maksutonta. Aiempaa kokemusta tanssista ei tarvitse olla.

Työskentelypaikkana on tanssitila Roihupellossa (Levytie 4, 2. kerros, hissi on/esteetön wc EI)

Tanssipajoja MARRASKUU: 
Ma 14.11. klo 14-16, Ke 16.11. klo 18-20, La 19.11. klo 16-18
Ma 21.11. klo 14-16, Ke 23.11. klo 18-20, La 26.11. klo 16-18
Ma 28.11. klo 14-16, Ke 30.11. klo 18-20

Voit osallistua kerran tai useampaan pajaan. Osallistujamäärä max 6 /paja.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Lisätietoja/ ilmoittautumiset pajoihin:
050 352 6342 /Pia tai
pia.lindy at gmail.com

                                            Häivähdyksiä muusta on osa pitkäkestoista Vaelluksia lähiöissä-Tracing suburbia-projektia (2017-2026), jossa tekemisen kimmokkeena on kokemuksellisuuteen, liikkeeseen ja ympäristölähtöisyyteen kiinnittyminen. Taustalla on kiinnostus tutkia/löytää/luoda/kokeilla erilaisia nykytanssin ja taiteellisten-liikkeellisten käytäntöjen esille tuomisen ja jakamisen tapoja näyttämökontekstin ja kaupunkikeskustojen ulkopuolella.
Vuosina 2022-23 Pian työskentelyn Vaelluksia lähiöissä-projektissa mahdollistaa Koneen Säätiön myöntämä apuraha.

Tanssija, koreografi Pia Lindy on työskennellyt vuodesta 1995 lähtien erilaisissa työryhmissä ja projekteissa monenlaisissa ympäristöissä ja konteksteissa. Piaa kiinnostaa miten yhteiskunta näkyy ja tuntuu liikkeissämme, teoissamme tai valinnoissamme. Mitä on taide tässä ajassa? Lindy on syventynyt improvisaatioon ja prosessikeskeisyyteen työskentely-,esitys-ja jakamisen tapana. Viime vuosina taideprojektien painopisteinä ovat olleet kokemuksellisuus, vuoropuhelu ja osaamisen sekoittuminen eri ikäisten ja taustaisten ihmisten kesken.

torstai 27. lokakuuta 2022

Tervetuloa katsomaan Tuulan sooloesitystä Naapuruustalo Mellariin to 3.11. klo 15

 Häivähdyksiä muusta-Tuulan sooloesitys on osa Vaelluksia lähiöissä-projektia, jossa Pia työskentelee vuosina 2022-23 Koneen Säätiön myöntämän työskentelyapurahan tukemana.

torstai 29. syyskuuta 2022

Matokallion alueen suojelemisen puolesta - sähköpostikirjeenvaihtoa yhden päättäjän kanssa


 Sähköpostikirjeenvaihtoa Myllypuron ja Puotinharjun välissä olevan Matokallion alueen säilyttämisen puolesta erään helsinkiläisen päättäjän kanssa syyskuussa 2022. Julkaisen sähköposteista vain omat kirjoitukseni, joista kuitenkin voi lukea päättäjältä saamieni vastausten sisältöä. Osa helsinkiläisistä päättäjistä vastustaa jäähallihankkeen toteuttamista Myllypuroon, mutta osa päättäjistä yhä seisoo hankkeen takana kuten esimerkiksi kanssani kirjeenvaihtoon alkanut päättäjä.Kirje 1. 


Arvoisa kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan jäsen,


päätin myllypurolaisena tanssitaiteilijana lähestyä osaa teistä teistä ja ilmaista mielipiteeni toivoen, että saisin teiltä hyviä perusteluja sille, että suurin osa Puotinharjun ja Myllypuron välissä olevasta Matokallion metsä-ja kallioalueesta näyttää olevan tuhoutumassa jäähallihankkeen takia.Työskentelen helsinkiläisenä taiteilijana pitkäkestoisessa Vaelluksia lähiöissä-projektissa (2017-2026) ja olen vetänyt kymmeniä ympäristötanssipajoja ja kohtaamisia, joista suuren osan Myllypuron metsä-ja puistoalueilla.


Olen tavannut luovan liikkeen ja lähimetsissä vaeltelun parissa eri ikäisiä asukkaita ja alueella vierailevia ihmisiä. Ei ole liioiteltua sanoa, että Myllypuron lähimetsillä, vanhoilla puilla ja kallioilla on valtava merkitys  alueen asukkaille ja täällä vieraileville. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään ihmisistä vaan myös koko ekosysteemistä kaikkine kasveineen, eläimineen ja eliöineen. 


Matokallion räjäyttäminen ja kallion eteläpuolisen upean ja arvokkaan metsäalueen tuhoaminen tuntuu minusta niin kestävän kehityksen puolesta työskentevänä taiteilijana kuin Myllypuron asukkaana sekä monia asukkaita kuulleena ja tavanneena ihmisenä, aivan käsittämättömältä suunnitelmalta vuonna 2022  sekä suurelta virheeltä.Tiedän, että päättäjinä olette lukeneet viime viimeisimmät tutkimukset lähimetsien, vanhojen puiden, viheralueiden ja lähiluonnon merkityksestä lapsille ja tuleville sukupolville, sekä ilmaston lämpenemisestä. Tiedän, että olette perillä siitä kuinka paljon pikkumetsiä, metsäplänttejä ja vanhoja puita on kaadettu lähivuosina niin Myllypurosta kuin muista Helsingin lähiöistä. 


Matokallion puita ja kalliota ei saa takaisin!  On vaikea uskoa, etteikö Matokalion pohjoispuolinen arvokkaaksi todettu metsäalue kärsisi näiden rakennustöiden takia. Matokallion kaupunkiluonto-alueen tuhoaminen on äärettömän kallis hinta jäähallista.Kysymys ei ole siitä, etteikö jäähallia saisi rakentaa. Kysymys on paikasta. Kysymys on tästä ajasta 2022 ja tästä eteenpäin, ei kaavasta vuodelta 2007, toivon, että mietit!


Syksyisin terveisin 


Tanssija, koreografi Pia Lindy, Myllypuro, Helsinki


Xxxxxxxxxxxxxxxx
Kirje 2.


Hei ja kiitos nopeasta vastauksestanne.


Suoraan sanoen toivon, että liioittelisin, mutta pysyn yhä kannassani.

Matokallion eteläpuolen alueessa kysymys on kuitenkin sadoista puista, valtavista vanhoista kuusista, männyistä, lehtipuista ja satoja vuosia vanhoista kelopuista, jotka tultaisiin kaatamaan. Kysymys on harvinaisen upeasta metsä-ja kalliokokonaisuudesta, joka tulisi peruuttamattomalla tavalla muuttumaan ja tuhoutumaan räjäyttämisen ja rakentamisen takia.Vastauksenne sai epäilemään, että olettekohan koskaan käynyt Matokallion metsässä ja kalliolla? Jäähallilta katsottuna tai paperilla alue voi näyttää ihan toiselta, mutta kun metsään astuu ymmärtää sen upeuden ja sen miten hieno kokonaisuus Matokallion alue on. Matokallion alueen pohjoispuoli on todettu metsäarvoltaan korkeimpaan kategoriaan. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä eteläinen metsäalue sekä kallion ja liikuntakentän väliin jäävä alue ovat kasvustoltaan ja eliölajeineen myös erityisiä ja arvokkaita, jos ne olisi arvioitu.


Kävin tänään Matokallion eteläpuolella ja otin valokuvia puista ja alueesta, jotka ovat jäämässä rakentamisen alle. Liitän niitä mukaan tähän viestiin.Toivoisin yhä saavani teiltä hyviä perusteluja siihen, mikä tekee jäähallista niin merkittävän, että näinä ilmastonmuutoksen, lajikadon, ilmaston lämpenemisen, vanhojen metsien vähenemisen aikoina kannattaa kaataa satoja vuosia vanhaa metsää, siis satoja puita tai räjäyttää ikivanhaa kalliota? Ja samalla viedä alueen ihmisiltä, päiväkodeilta, kouluilta lähimetsän mahdollisuuden, muiden eläinten ja eliölajien elinmahdollisuuksista puhumattakaan.
Ystävällisin terveisin,

Pia Lindy
Kirjeenvaihto saman henkilön kanssa jatkui


Kirje 3. - vastaus 


Hei,


Matokalliossa kysymys on yhä 2 miljardia vuotta vanhasta kalliosta ei siis mäestä, joksi kutsuitte sitä.


Matokalliosta tultaisiin räjäyttämään 70 tonnia kiveä.


Aika harva nimenomaan itähelsinkiläinen kuitenkaan harrastaa taitoluistelua tai pikaluistelua eli en lähtisi sillä argumentoimaan.


Matokallion etelä-osan alueesta kysymys on sadoista puista, ei muutamista. (tämän näkee lähettämistäni valokuvista).


Jos olisitte tavannut asukkaita esim. to 1.9. Matokallio-kävelyllä, olisitte kuulleet myös heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään.

Esimerkiksi sen, että Matokallion lähimetsä on tärkeä metsä lähikoululle ja sen lapsille. Kuvat, jotka lähetin teille, ovat nimenomaan sitä aluetta, jossa koulu retkeilee säännöllisesti. Eli se on jo sadoille paikallisille lapsille tärkeä!

Matokallion alue on Puotinharjulaisten lähimetsä, sekä Myllypurolaisten, Puu-Myllypurolaisten...


Uskon, että tiedätte Matokallioon ja liikuntahallin rakentamiseen liittyvät alueelliset faktat paremmin. Tai jos ette tiedä, niin saatte ne kyllä.

Uskon, että tiedätte lähimetsien merkityksestä asukkaille ja niiden terveysvaikutuksesta kaikenikäisille!

Uskon, että pika-ja taitoluisteluhallille voidaan löytää toinen paikka!


Tässä vielä Helsingin kaupungin sivuilta huomisen to 8.9. seminaarin infosta poimittu:


Luonnon monimuotoisuus esillä kaupungin strategiassa

Metsäluonto Helsingissä -seminaari liittyy Helsingin luonnonhoidon linjausten päivitykseen, joka tehdään tämän syksyn aikana. Työn ensimmäinen, metsäalueita koskeva osa viedään loppuvuodesta kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn.


Linjaus päivitetään vastaamaan tarkemmin nykyistä kaupunkistrategiaa ja sen tavoitteita. Strategian yksi keskeisimmistä tavoitteista on lisätä suunnitelmallista monimuotoisuutta metsäisillä alueilla:


”Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan. Vahvistamme metsäistä verkostoa ja niittyverkostoa. Huolehdimme siitä, että kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon. Toteutamme Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa kunnianhimoisesti. Virkistys- ja luontoalueiden metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen ja metsien luontainen vanheneminen on keskeisin tavoite.”


Toivon tosiaankin suojelette ja vaalitte, olette tämän takana!


Terveisin, Pia Lindy


                                    

xxxxxxxxxxxx


Tässä teille blogin lukijoille vielä, jos haluatte tietää lisää aiheesta, linkki Pelastetaan Matokallio facebook-sivulle: https://www.facebook.com/pelastetaanmatokallio
keskiviikko 21. syyskuuta 2022

Häivähdyksiä muusta - syksyn tuntua liikkeessä su 25.9. klo 17-18.30 Myllypurossa (Helsinki)


Hei kaikille, tervetuloa alkusyksyn viimeiseen vaeltavaan ympäristötanssipajaan Myllypurossa. Liikkeen kanssa työskentely ja erilaiset kokeilupajat ulkona jatkuvat syyskaudella joidenkin viikkojen paussin jälkeen.

Myllypuron puisto-ja metsä-alueilla vaeltavat Häivähdyksiä muusta -pajat koostuvat yksinkertaisista harjoitteista, jotka kannustavat oman tanssin/ liikkeen tutkimiseen ja improvisaatioon. Pajat ovat vaeltavia; lähdemme kokoontumispaikasta liikkeelle pysähtyen ajoittain työskentelemään läsnäoloa ja ympäristöä tutkivien aisti ja liike-harjoitteiden parissa. 

Pajojen tausta-ajatus on, että me kaikki ihmiset olemme liikkujia, kukin omilla tavoillamme ja, että liikumme läpi elämän. Myös arkemme on täynnä improvisaatiota ja vuoropuhelua itsemme, toisten ja ympäristön kanssa.Pajat ovat maksuttomia. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Rennot vaatteet ylle. Illat ovat alkaneet olla viileämpiä, hyvä ottaa tarpeeksi vaatteita mukaan.

Pajan vetäjä: tanssija, koreografi Pia Lindy

AJANKOHTA: Su 25.9. klo 17-18.30
TAPAAMISPAIKKA: Kevyenliikenteenväylät Orpaanporras - Myllynsiipi-risteys (Myllypuron kirkon vieressä).  

Huom. Pajan reitit tai paikat on mahdollista suunnitella kulkemisen osalta esteettömiksi, siinä tapauksessa oletko yhteydessä etukäteen.

Ilmoittautumiset mielellään: 050 3526342 /pia tai pia.lindy at gmail.com

Tervetuloa mukaan!

                            Häivähdyksiä muusta-pajat ovat osa pitkäkestoista Vaelluksia lähiöissä-projektia (2017-2026), jossa tekemisen kimmokkeena on kokemuksellisuuteen, liikkeeseen ja ympäristölähtöisyyteen kiinnittyminen. Taustalla on kiinnostus tutkia/löytää/luoda/kokeilla erilaisia nykytanssin ja taiteellisten-liikkeellisten käytäntöjen esille tuomisen ja jakamisen tapoja näyttämökontekstin ja kaupunkikeskustojen ulkopuolella.

keskiviikko 14. syyskuuta 2022

Hidas tanssi-kokeiluja/ Slow Dance Experiments, Myllypuro (Helsinki) su 18.9. klo 18-19.30

 Hidas tanssi-kokeilut ovat kaikille ilmaisia ja avoimia osallistua. Tapahtuman kesto n. 75-90 min, josta n. 15 min on tanssija, koreografi Pia Lindyn vetämä alkuvirittely.

Alkuvirittelyn jälkeen kukin voi tanssia ja liikkua omalla tavallaan hitaasti tai nopeastikin (mikä ikinä onkaan oma kokemus hitaasta tai nopeasta) ympäristön äänistä ja muusta vaikuttuen tai omista kuulokkeista haluamaansa musiikkia kuunnellen haluamansa kestoisen ajan (max 60min). 
Lopussa kokoonnumme yhteen ja voit halutessasi jakaa omia  ja kuulla toisten kokemuksia.

Pajat ovat maksuttomia, voit osallistua yhteen tai jokaiseen. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Illat saattavat olla jo viileitä eli kannattaa ottaa tarpeeksi vaatteita mukaan.

Huom. Vaeelluksia-lähiöissä pajojen reitit ja paikat on mahdollista suunnitella kulkemisen osalta esteettömiksi, siinä tapauksessa oletko yhteydessä etukäteen.

TAPAAMISPAIKKA:  Kevyenliikenteenväylät Orpaanporras - Myllynsiipi-risteys (Myllypuron kirkon vieressä).  Tapaamispaikasta siirrymme yhdessä paikkaan, jossa liikumme.
Ilmoittautumiset mielellään:  050 3526342 Pia /
pia.lindy at gmail.com
                                                                                            


Slow Dance Experiments-event in Myllypuro, Helsinki
Sun 18 Sep at 18-19.30

The event is free of charge and open to all. The duration of the event is approximately 75-90 min. In the beginning you can join a 15 min warm up/tuning in session lead by choreographer Pia Lindy after which each person can dance and move slow or also fast ("in your own way of slow or fast") listening to the sounds  and being inspired of the surrounding environment or the music from your own headphones as long as you like (max 60 min).

In the end there is a short get together for those who want to say something of their experience and hear of other people´s experiences.

The evenings are already quite cool, it´s good to have enough clothes on.

MEETING POINT:   At the intersection of two walk&cycleways Orpaanporras - Myllynsiipi which go through Myllypuro (the intersection is right near the Myllypuro Church).
From there we move together to the place where we move.

More info / And If you decide to participate could you send a text message or e-mail: 050 352 63 42 (pia) / pia.lindy at gmail.com

WARM WELCOME

keskiviikko 7. syyskuuta 2022

Häivähdyksiä muusta-sooloteos Tuulalle on myös osa Vaelluksia lähiöissä-projektia. Esitys on mukana VanDance-festivaalilla

 

Pia Lindy & Tuula Sarivaara;

⭐HÄIVÄHDYKSIÄ MUUSTA⭐
Klo 15-16 kahden teoksen näytöksessä, Mamia Company, Jönsaksentie 6 A, 3krs.
-Ajatuksia herättävä, hyvänmielen teos-
Häivähdyksiä Muusta sooloteos on syntynyt tanssitaiteilija Pia Lindyn ja Tuula Sarivaaran yhteistyönä ja se on saanut innoitusta Eeva-Liisa Mannerin runoudesta. Työskentely on nojannut vuoropuheluun, omakohtaisuuteen, kirjoittamiseen ja moniaistiseen liikkeelliseen syventymiseen.
Teoksessa on voimakkaasti läsnä myös oman eletyn elämän ja ajanjaksojen piirtyminen eleiden, liikkeiden ja asentojen kerroksissa. Miten ihmisinä kohtaamme herkkyyttä, kypsyyttä, vahvuutta tai keskeneräisyyttä - tuttua ja tuntematonta tässä ajassa? Mitä tästä kaikesta voisi tihkua sooloteokseksi Tuulalle?
Idea&koreografia: @pialindy
Koreografia&tanssi: Tuula Sarivaara
Musiikki: Milla Viljamaa: Neiti Marplen tango, Olli Haavisto: Sliderture, J.J.Cale: Call me tje Breeze
Kuva: Pia Lindy
Kuvan grafiikka: @jarmo.wideman
Vapaa pääsy, mutta vaatii paikkavarauksen; mamiacompany@gmail.com
Kahden teoksen näytöksessä nähdään myös TRIO -teos.

Häivähdyksiä muusta - luovaa liikettä ja alkavan syksyn tuntua su 11.9. klo 18.30-20 Myllypurossa ( Helsinki)

 Myllypuron puisto-ja metsä-alueilla vaeltavat Häivähdyksiä muusta -pajat koostuvat yksinkertaisista harjoitteista, jotka kannustavat oman tanssin/ liikkeen tutkimiseen ja improvisaatioon. Pajat ovat vaeltavia; lähdemme kokoontumispaikasta liikkeelle pysähtyen ajoittain työskentelemään läsnäoloa ja ympäristöä tutkivien aisti ja liike-harjoitteiden parissa.


Pajojen tausta-ajatus on, että me kaikki ihmiset olemme liikkujia, kukin omilla tavoillamme ja, että liikumme läpi elämän. Myös arkemme on täynnä improvisaatiota ja vuoropuhelua itsemme, toisten ja ympäristön kanssa. Pajat ovat maksuttomia. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Rennot vaatteet ylle. Illat ovat alkaneet olla viileämpiä, hyvä ottaa tarpeeksi vaatteita mukaan.


Huom. Pajojen/tapahtumien reitit tai paikat on mahdollista suunnitella kulkemisen osalta esteettömiksi, siinä tapauksessa oletko yhteydessä etukäteen.

Pajan vetäjä: tanssija, koreografi Pia Lindy

AJANKOHTA: Su 11.9. klo 18.30-20
TAPAAMISPAIKKA: Alakivenpuisto, lähellä bussi 92-päätepysäkkiä (Alakiventie)

Ilmoittautumiset mielellään: 050 3526342 /pia tai pia.lindy at gmail.com

Tervetuloa mukaan!
                                            


Häivähdyksiä muusta-pajat ovat osa pitkäkestoista Vaelluksia lähiöissä-projektia (2017-2026), jossa tekemisen kimmokkeena on kokemuksellisuuteen, liikkeeseen ja ympäristölähtöisyyteen kiinnittyminen. Taustalla on kiinnostus tutkia/löytää/luoda/kokeilla erilaisia nykytanssin ja taiteellisten-liikkeellisten käytäntöjen esille tuomisen ja jakamisen tapoja näyttämökontekstin ja kaupunkikeskustojen ulkopuolella.

keskiviikko 31. elokuuta 2022

Häivähdyksiä muusta - luovaa liikettä ja alkavan syksyn tuntua su 4.9. klo 18.30-20 Matokalliolla


Myllypuron puisto-ja metsä-alueilla vaeltavat Häivähdyksiä muusta -pajat koostuvat yksinkertaisista harjoitteista, jotka kannustavat oman tanssin/ liikkeen tutkimiseen ja improvisaatioon. Pajat ovat vaeltavia; lähdemme kokoontumispaikasta liikkeelle pysähtyen ajoittain työskentelemään läsnäoloa ja ympäristöä tutkivien aisti ja liike-harjoitteiden parissa. 
Su 4.9. työskentelemme upealla Matokallion alueella, jonka tulevaisuutta uhkaa isot rakennussuunnitelmat.

                    


Pajojen tausta-ajatus on, että me kaikki ihmiset olemme liikkujia, kukin omilla tavoillamme ja, että liikumme läpi elämän. Myös arkemme on täynnä improvisaatiota ja vuoropuhelua itsemme, toisten ja ympäristön kanssa. Pajat ovat maksuttomia. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Rennot vaatteet ylle. Illat ovat alkaneet olla viileämpiä, hyvä ottaa tarpeeksi vaatetta mukaan.

Pajan vetäjä: tanssija, koreografi Pia Lindy

AJANKOHTA: Su 4.9. klo 18.30-20
TAPAAMISPAIKKA: Alakivenpuisto, lähellä bussi 92-päätepysäkkiä (Alakiventie)

Ilmoittautumiset mielellään: 050 3526342 /pia tai pia.lindy at gmail.com

Tervetuloa mukaan!


ps. Tiedoksi vielä: Jos olet halukas kertomaan omista kokemuksistasi Matokalliolta päättäjille, niin tervetuloa to 1.9. klo 17.30 Matokalliolle. Pelastetaan Matokallio-yhteisö on järjestänyt tapaamisen:

Ote Facebook-tapahtumasta: Matokallion kohtalosta päättävän Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäseniä sekä kaupungin hallituksen jäseniä saapuu Matokalliolle. Tervetuloa kahvittelemaan päättäjien kanssa, kertomaan Matokallion merkityksestä ja elämästä alueella!
Tapaamme Matokallion laella klo 17.30. Tapahtuma on avoin kaikille lähiseutujen asukkailla ja muille Matokalliolla käyville. Kahvitarjoilu!


keskiviikko 17. elokuuta 2022

Hidas tanssi-kokeiluja / Slow Dance Experiments


su 21.8. klo 19-20.30

Hidas tanssi-kokeilut ovat kaikille ilmaisia ja avoimia osallistua. Tapahtuman kesto n. 75-90 min, josta n. 15 min on tanssija, koreografi Pia Lindyn vetämä alkuvirittely.

Alkuvirittelyn jälkeen kukin voi tanssia ja liikkua omalla tavallaan hitaasti tai nopeastikin (mikä ikinä onkaan oma kokemus hitaasta tai nopeasta) ympäristön äänistä ja muusta vaikuttuen tai omista kuulokkeista haluamaansa musiikkia kuunnellen haluamansa kestoisen ajan (max 60min). 
Lopussa kokoonnumme yhteen ja voit halutessasi jakaa omia  ja kuulla toisten kokemuksia.

Pajat ovat maksuttomia, voit osallistua yhteen tai jokaiseen. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Hyvä ottaa rennot vaatteet ylle. Illat saattavat olla jo viileitä eli kannattaa ottaa tarpeeksi vaatteita mukaan.

Huom. Pajojen reitit ja paikat on mahdollista suunnitella kulkemisen osalta esteettömiksi, siinä tapauksessa oletko yhteydessä etukäteen.

AJANKOHTA: su 21.8. klo 19-20.30
TAPAAMISPAIKKA: Kevyenliikenteenväylät Orpaanporras - Myllynsiipi-risteys (Myllypuron kirkon vieressä). Tapaamispaikasta siirrymme yhdessä paikkaan, jossa liikumme.
Ilmoittautumiset mielellään:  050 3526342 /pia tai pia.lindy at gmail.com


Parhain terveisin, Pia

keskiviikko 10. elokuuta 2022

Liikettä ja sanoja-paja to 11.8. & Hidas tanssi-kokeiluja su 14.8.

 Hei kaikille ja lämpimästi tervetuloa liikepajailemaan Myllypurossa tällä viikolla:


Häivähdyksiä muusta - Liikettä ja sanoja-paja to 11.8. Klo 18 -20 
ulkona Myllypurossa (Helsinki)

Myllypuron puisto-ja metsä-alueilla vaeltavat Häivähdyksiä muusta -pajat koostuvat yksinkertaisista harjoitteista, jotka kannustavat oman tanssin/ liikkeen tutkimiseen ja improvisaatioon. Pajat ovat vaeltavia; lähdemme kokoontumispaikasta liikkeelle pysähtyen välillä eri paikoissa työskentelemään liikeharjoitusten parissa. Pajojen tausta-ajatus on, että me kaikki ihmiset olemme liikkujia, kukin omilla tavoillamme ja, että liikumme läpi elämän. Myös arkemme on täynnä improvisaatiota ja vuoropuhelua itsemme, toisten ja ympäristön kanssa. Joinakin kertoina voimme työskennellä jonkun erityisen teeman ja tekemisen parissa esim. to 11.8. pajassa  mukana on myös kirjoittaminen.

Pajat ovat maksuttomia, voit osallistua yhteen tai jokaiseen. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Hyvä ottaa rennot vaatteet ylle ja muistikirja+kynä mukaan. Illat saattavat olla jo viileitä eli kannattaa ottaa varalle lisävaatteita mukaan.

Huom. Pajojen reitit on mahdollista suunnitella kulkemisen osalta esteettömiksi, siinä tapauksessa oletko yhteydessä etukäteen.

Ajankohta:  to 11.8.klo 18-20
Tapaamispaikka: Alakivenpuisto, 92-bussin päätepysäkkien lähellä
Pajan vetäjä: tanssija- koreografi Pia Lindy 
Ilmoittautumiset mielellään:  050 3526342 /pia tai pia.lindy at gmail.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hidas tanssi-kokeiluja/ Slow Dance Experiments 
su 14.8. klo 19-20.30

Hidas tanssi-kokeilut ovat kaikille ilmaisia ja avoimia osallistua. Tapahtuman kesto n. 75-90 min, josta n. 15 min on tanssija, koreografi Pia Lindyn vetämä alkuvirittely.

Alkuvirittelyn jälkeen kukin voi tanssia ja liikkua omalla tavallaan hitaasti tai nopeastikin (mikä ikinä onkaan oma kokemus hitaasta tai nopeasta) ympäristön äänistä ja muusta vaikuttuen tai omista kuulokkeista haluamaansa musiikkia kuunnellen haluamansa kestoisen ajan (max 60min). 
Lopussa kokoonnumme yhteen ja voit halutessasi jakaa omia  ja kuulla toisten kokemuksia.

Pajat ovat maksuttomia, voit osallistua yhteen tai jokaiseen. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Hyvä ottaa rennot vaatteet ylle ja muistikirja+kynä mukaan. Illat saattavat olla jo viileitä eli kannattaa ottaa tarpeeksi vaatteita mukaan.

Huom. Pajojen reitit ja paikat on mahdollista suunnitella kulkemisen osalta esteettömiksi, siinä tapauksessa oletko yhteydessä etukäteen.

AJANKOHTA: su 14.8. klo 19-20.30
TAPAAMISPAIKKA: Alakivenpuisto, lähellä bussi 92 -päätepysäkkiä (Alakiventie). Tapaamispaikasta siirrymme yhdessä paikkaan, jossa liikumme.
Ilmoittautumiset mielellään:  050 3526342 /pia tai pia.lindy at gmail.com


    

maanantai 1. elokuuta 2022

Häivähdyksiä muusta-liikepaja to 4.8. ja Hidas tanssi-kokeiluja su 7.8.

 Hei kaikille ja hyvää elokuun alkua!

Tällä viikolla Vaelluksia lähiöissä-projektissa Myllypurossa (Helsinki) tapahtuu:

Häivähdyksiä muusta  - luovaa liikettä ja liikkeen maisemia 
to 4.8.klo 18.30 -20

Hidas tanssi-kokeiluja/ Slow Dance Experiments
su 7.8.klo 19-20.30

Molemmissa tapaamispaikkana on Alakivenpuisto, 92-bussin Alakiventien päätepysäkin lähellä

Ilmoittautumiset mielellään: 050 3526342 /pia tai pia.lindy at gmail.com

Huom. Pajojen/tapahtumien reitit tai paikat on mahdollista suunnitella kulkemisen osalta esteettömiksi, siinä tapauksessa oletko yhteydessä etukäteen.

Perässä vielä lisää tietoa:
Häivähdyksiä muusta  - luovaa liikettä ja liikkeen maisemia 

Myllypuron puisto-ja metsä-alueilla vaeltavat Häivähdyksiä muusta -pajat koostuvat yksinkertaisista harjoitteista, jotka kannustavat oman tanssin/ liikkeen tutkimiseen ja improvisaatioon. Pajat ovat vaeltavia; lähdemme kokoontumispaikasta liikkeelle pysähtyen välillä eri paikoissa työskentelemään liikeharjoitusten parissa. 

Pajojen tausta-ajatus on, että me kaikki ihmiset olemme liikkujia, kukin omilla tavoillamme ja, että liikumme läpi elämän. Myös arkemme on täynnä improvisaatiota ja vuoropuhelua itsemme, toisten ja ympäristön kanssa. Pajat ovat maksuttomia, voit osallistua yhteen tai jokaiseen. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Rennot vaatteet ylle.

AJANKOHTA: to 4.8.klo 18.30 -20
TAPAAMISPAIKKA: Alakivenpuisto, lähellä bussi 92-päätepysäkkiä (Alakiventie)


Hidas tanssi-kokeiluja/ Slow Dance Experiments

Hidas tanssi-kokeilut ovat kaikille ilmaisia ja avoimia osallistua. Tapahtuman kesto n. 75-90 min, josta n. 15 min on tanssija, koreografi Pia Lindyn vetämä alkuvirittely. Alkuvirittelyn jälkeen kukin voi tanssia ja liikkua omalla tavallaan hitaasti tai nopeastikin (mikä ikinä onkaan oma kokemus hitaasta tai nopeasta) ympäristön äänistä ja muusta vaikuttuen tai omista kuulokkeista haluamaansa musiikkia kuunnellen haluamansa kestoisen ajan (max on noin 60min). 
Lopussa kokoonnumme yhteen ja voit halutessasi jakaa omia  ja kuulla toisten kokemuksia.

AJANKOHTA: su 7.8. klo 19-20.30
TAPAAMISPAIKKA: Alakivenpuisto, lähellä bussi 92 -päätepysäkkiä (Alakiventie). Tapaamispaikasta siirrymme yhdessä paikkaan, jossa liikumme.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Vaeltavat ympäristötanssipajat & Hidas tanssi-kokeilut ovat osa pitkäkestoista Vaelluksia lähiöissä-Tracing suburbia-projektia (2017-2026), jossa tekemisen kimmokkeena on kokemuksellisuuteen, liikkeeseen ja ympäristölähtöisyyteen kiinnittyminen. Taustalla on kiinnostus tutkia/löytää/luoda/kokeilla erilaisia nykytanssin ja taiteellisten-liikkeellisten käytäntöjen esille tuomisen ja jakamisen tapoja näyttämökontekstin ja kaupunkikeskustojen ulkopuolella.
Vuosina 2022-23 Pian työskentelyn Vaelluksia lähiöissä-projektissa mahdollistaa Koneen Säätiön myöntämä apuraha.

maanantai 25. heinäkuuta 2022

Häivähdyksiä muusta - luovaa liikettä ja liikkeen maisemia Myllypurossa ke 27.7.

 Myllypuron puisto-ja metsä-alueilla vaeltavat Häivähdyksiä muusta -pajat koostuvat yksinkertaisista harjoitteista, jotka kannustavat oman tanssin/ liikkeen tutkimiseen ja improvisaatioon. Pajat ovat vaeltavia; lähdemme kokoontumispaikasta liikkeelle pysähtyen välillä eri paikoissa työskentelemään liikeharjoitusten parissa. 


Pajojen tausta-ajatus on, että me kaikki ihmiset olemme liikkujia, kukin omilla tavoillamme ja, että liikumme läpi elämän. Myös arkemme on täynnä improvisaatiota ja vuoropuhelua itsemme, toisten ja ympäristön kanssa. Pajat ovat maksuttomia, voit osallistua yhteen tai jokaiseen. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Rennot vaatteet ylle.

Huom. Pajojen reitit on mahdollista suunnitella kulkemisen osalta esteettömiksi, siinä tapauksessa oletko yhteydessä etukäteen.

AJANKOHTA: ke  27.7.klo 18.30 -20
TAPAAMISPAIKKA: Alakivenpuisto, lähellä bussi 92-päätepysäkkiä (Alakiventie)
Pajan vetäjä: tanssija- koreografi Pia Lindy 

Lisätietoa /ja myös mielellään ilmoittautumiset:
050 352 6342 / pia.lindy at gmail.com


Häivähdyksiä muusta-pajat ovat osa pitkäkestoista Vaelluksia lähiöissä-projektia (2017-2026), jossa tekemisen kimmokkeena on kokemuksellisuuteen, liikkeeseen ja ympäristölähtöisyyteen kiinnittyminen. Taustalla on kiinnostus tutkia/löytää/luoda/kokeilla erilaisia nykytanssin ja taiteellisten-liikkeellisten käytäntöjen esille tuomisen ja jakamisen tapoja näyttämökontekstin ja kaupunki-keskustojen ulkopuolella.

torstai 21. heinäkuuta 2022

Hidas tanssi-kokeiluja - Slow Dance Experiments in Myllypuro (Helsinki)

Hei ja tervetuloa sukeltamaan hitaaseen liikkeeseen Myllypuron puisto-ja viheralueilla heinäkuun kahtena sunnuntai-iltana (Scroll down for the info in English) 

 Hidas tanssi-kokeilut ovat kaikille ilmaisia ja avoimia osallistua. Tapahtuman kesto n. 75-90 min, josta n. 15 min on tanssija, koreografi Pia Lindyn vetämä alkuvirittely. Alkuvirittelyn jälkeen kukin voi tanssia ja liikkua omalla tavallaan hitaasti tai nopeastikin (mikä ikinä onkaan oma kokemus hitaasta tai nopeasta) ympäristön äänistä ja muusta vaikuttuen tai omista kuulokkeista haluamaansa musiikkia kuunnellen haluamansa kestoisen ajan (max on noin 60min). 

 Lopussa kokoonnumme yhteen ja voit halutessasi jakaa omia ja kuulla toisten kokemuksia. 

AJANKOHTA: su 24.7. & su 31.7. klo 19 

TAPAAMISPAIKKA: Kevyenliikenteenväylät Orpaanporras - Myllynsiipi-risteys (Myllypuron kirkon vieressä). Tapaamispaikasta siirrymme paikkaan, jossa liikumme.

 LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 Lisätietoja / Kerrothan osallistumisestasi viestillä/meilillä: 
 050 352 63 42 (pia) / pia.lindy at gmail.com 


 in English 

 Hello and welcome to dive into movement and slowness in Slow Dance Experiments-events in Myllypuro park and green areas 

 These events are free and open to all. The duration of the event is approximately 75-90 min. In the beginning you can join a 15 min warm up/tuning in session lead by choreographer Pia Lindy after which each person can dance and move slow or also fast ("in your own way of slow or fast") listening to the sounds and being inspired of the surrounding environment or the music from your own headphones as long as you like (max 60 min). 
 In the end there is a short get together for those who want to say something of their experience and hear of other people´s experiences. 

 WARM WELCOME 
 
WHEN: Sun 24 July & Sun 31 July at 19.00 

 MEETING POINT: at the intersection of two walk&cycleways Orpaanporras - Myllynsiipi which go through Myllypuro (the intersection is right near the Myllypuro Church). We move from the meeting place to the place where we move. 

 More info / And If you decide to participate could you send a text message or e-mail: 
050 352 63 42 (pia) / pia.lindy at gmail.com 

 
Hidas tanssi-kokeilut ovat osa pitkäkestoista Vaelluksia lähiöissä-Tracing suburbia-projektia (2017-2026), jossa tekemisen kimmokkeena on kokemuksellisuuteen, liikkeeseen ja ympäristölähtöisyyteen kiinnittyminen. Taustalla on kiinnostus tutkia/löytää/luoda/kokeilla erilaisia nykytanssin ja taiteellisten-liikkeellisten käytäntöjen esille tuomisen ja jakamisen tapoja näyttämökontekstin ja kaupunkikeskustojen ulkopuolella. 

 Slow Dance Experiments-events are part of a long-term site-and context specific art project called Vaelluksia lähiöissä - Tracing suburbia (2017-2026) in which the main focus is on suburbs. This art project is lead by Helsinki-based choreographer Pia Lindy. Tracing Suburbia is an artistic transition from the stage / art contexts to every day (and night) live/s of suburbs.

sunnuntai 17. heinäkuuta 2022

Häivähdyksiä muusta - luovaa liikettä ja liikkeen maisemia Myllypurossa ke 20.7. klo 18.30-20

Tervetuloa mukaan!

Myllypuron puisto-ja metsä-alueilla vaeltavat Häivähdyksiä muusta -pajat koostuvat yksinkertaisista harjoitteista, jotka kannustavat oman tanssin/ liikkeen tutkimiseen ja improvisaatioon. Pajat ovat vaeltavia; lähdemme kokoontumispaikasta liikkeelle pysähtyen välillä eri paikoissa työskentelemään liikeharjoitusten parissa. 

Pajojen tausta-ajatus on, että me kaikki ihmiset olemme liikkujia, kukin omilla tavoillamme ja, että liikumme läpi elämän. Myös arkemme on täynnä improvisaatiota ja vuoropuhelua itsemme, toisten ja ympäristön kanssa. Pajat ovat maksuttomia, voit osallistua yhteen tai jokaiseen. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Rennot vaatteet ylle.

Huom. Pajojen reitit on mahdollista suunnitella kulkemisen osalta esteettömiksi, siinä tapauksessa oletko yhteydessä etukäteen.

AJANKOHTA: ke 20.7.klo 18.30-20
TAPAAMISPAIKKA: Alakivenpuisto, lähellä bussi 92-päätepysäkkiä (Alakiventie)
Pajan vetäjä: tanssija- koreografi Pia Lindy 

Lisätietoa /ja mielellään ilmoittautumiset:
050 352 6342 / pia.lindy at gmail.com

                                


Häivähdyksiä muusta-pajat ovat osa pitkäkestoista Vaelluksia lähiöissä-projektia (2017-2026), jossa tekemisen kimmokkeena on kokemuksellisuuteen, liikkeeseen ja ympäristölähtöisyyteen kiinnittyminen. Taustalla on kiinnostus tutkia/löytää/luoda/kokeilla erilaisia nykytanssin ja taiteellisten-liikkeellisten käytäntöjen esille tuomisen ja jakamisen tapoja näyttämökontekstin ja kaupunki-keskustojen ulkopuolella.