torstai 29. syyskuuta 2022

Matokallion alueen suojelemisen puolesta - sähköpostikirjeenvaihtoa yhden päättäjän kanssa


 Sähköpostikirjeenvaihtoa Myllypuron ja Puotinharjun välissä olevan Matokallion alueen säilyttämisen puolesta erään helsinkiläisen päättäjän kanssa syyskuussa 2022. Julkaisen sähköposteista vain omat kirjoitukseni, joista kuitenkin voi lukea päättäjältä saamieni vastausten sisältöä. Osa helsinkiläisistä päättäjistä vastustaa jäähallihankkeen toteuttamista Myllypuroon, mutta osa päättäjistä yhä seisoo hankkeen takana kuten esimerkiksi kanssani kirjeenvaihtoon alkanut päättäjä.Kirje 1. 


Arvoisa kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan jäsen,


päätin myllypurolaisena tanssitaiteilijana lähestyä osaa teistä teistä ja ilmaista mielipiteeni toivoen, että saisin teiltä hyviä perusteluja sille, että suurin osa Puotinharjun ja Myllypuron välissä olevasta Matokallion metsä-ja kallioalueesta näyttää olevan tuhoutumassa jäähallihankkeen takia.Työskentelen helsinkiläisenä taiteilijana pitkäkestoisessa Vaelluksia lähiöissä-projektissa (2017-2026) ja olen vetänyt kymmeniä ympäristötanssipajoja ja kohtaamisia, joista suuren osan Myllypuron metsä-ja puistoalueilla.


Olen tavannut luovan liikkeen ja lähimetsissä vaeltelun parissa eri ikäisiä asukkaita ja alueella vierailevia ihmisiä. Ei ole liioiteltua sanoa, että Myllypuron lähimetsillä, vanhoilla puilla ja kallioilla on valtava merkitys  alueen asukkaille ja täällä vieraileville. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään ihmisistä vaan myös koko ekosysteemistä kaikkine kasveineen, eläimineen ja eliöineen. 


Matokallion räjäyttäminen ja kallion eteläpuolisen upean ja arvokkaan metsäalueen tuhoaminen tuntuu minusta niin kestävän kehityksen puolesta työskentevänä taiteilijana kuin Myllypuron asukkaana sekä monia asukkaita kuulleena ja tavanneena ihmisenä, aivan käsittämättömältä suunnitelmalta vuonna 2022  sekä suurelta virheeltä.Tiedän, että päättäjinä olette lukeneet viime viimeisimmät tutkimukset lähimetsien, vanhojen puiden, viheralueiden ja lähiluonnon merkityksestä lapsille ja tuleville sukupolville, sekä ilmaston lämpenemisestä. Tiedän, että olette perillä siitä kuinka paljon pikkumetsiä, metsäplänttejä ja vanhoja puita on kaadettu lähivuosina niin Myllypurosta kuin muista Helsingin lähiöistä. 


Matokallion puita ja kalliota ei saa takaisin!  On vaikea uskoa, etteikö Matokalion pohjoispuolinen arvokkaaksi todettu metsäalue kärsisi näiden rakennustöiden takia. Matokallion kaupunkiluonto-alueen tuhoaminen on äärettömän kallis hinta jäähallista.Kysymys ei ole siitä, etteikö jäähallia saisi rakentaa. Kysymys on paikasta. Kysymys on tästä ajasta 2022 ja tästä eteenpäin, ei kaavasta vuodelta 2007, toivon, että mietit!


Syksyisin terveisin 


Tanssija, koreografi Pia Lindy, Myllypuro, Helsinki


Xxxxxxxxxxxxxxxx
Kirje 2.


Hei ja kiitos nopeasta vastauksestanne.


Suoraan sanoen toivon, että liioittelisin, mutta pysyn yhä kannassani.

Matokallion eteläpuolen alueessa kysymys on kuitenkin sadoista puista, valtavista vanhoista kuusista, männyistä, lehtipuista ja satoja vuosia vanhoista kelopuista, jotka tultaisiin kaatamaan. Kysymys on harvinaisen upeasta metsä-ja kalliokokonaisuudesta, joka tulisi peruuttamattomalla tavalla muuttumaan ja tuhoutumaan räjäyttämisen ja rakentamisen takia.Vastauksenne sai epäilemään, että olettekohan koskaan käynyt Matokallion metsässä ja kalliolla? Jäähallilta katsottuna tai paperilla alue voi näyttää ihan toiselta, mutta kun metsään astuu ymmärtää sen upeuden ja sen miten hieno kokonaisuus Matokallion alue on. Matokallion alueen pohjoispuoli on todettu metsäarvoltaan korkeimpaan kategoriaan. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä eteläinen metsäalue sekä kallion ja liikuntakentän väliin jäävä alue ovat kasvustoltaan ja eliölajeineen myös erityisiä ja arvokkaita, jos ne olisi arvioitu.


Kävin tänään Matokallion eteläpuolella ja otin valokuvia puista ja alueesta, jotka ovat jäämässä rakentamisen alle. Liitän niitä mukaan tähän viestiin.Toivoisin yhä saavani teiltä hyviä perusteluja siihen, mikä tekee jäähallista niin merkittävän, että näinä ilmastonmuutoksen, lajikadon, ilmaston lämpenemisen, vanhojen metsien vähenemisen aikoina kannattaa kaataa satoja vuosia vanhaa metsää, siis satoja puita tai räjäyttää ikivanhaa kalliota? Ja samalla viedä alueen ihmisiltä, päiväkodeilta, kouluilta lähimetsän mahdollisuuden, muiden eläinten ja eliölajien elinmahdollisuuksista puhumattakaan.
Ystävällisin terveisin,

Pia Lindy
Kirjeenvaihto saman henkilön kanssa jatkui


Kirje 3. - vastaus 


Hei,


Matokalliossa kysymys on yhä 2 miljardia vuotta vanhasta kalliosta ei siis mäestä, joksi kutsuitte sitä.


Matokalliosta tultaisiin räjäyttämään 70 tonnia kiveä.


Aika harva nimenomaan itähelsinkiläinen kuitenkaan harrastaa taitoluistelua tai pikaluistelua eli en lähtisi sillä argumentoimaan.


Matokallion etelä-osan alueesta kysymys on sadoista puista, ei muutamista. (tämän näkee lähettämistäni valokuvista).


Jos olisitte tavannut asukkaita esim. to 1.9. Matokallio-kävelyllä, olisitte kuulleet myös heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään.

Esimerkiksi sen, että Matokallion lähimetsä on tärkeä metsä lähikoululle ja sen lapsille. Kuvat, jotka lähetin teille, ovat nimenomaan sitä aluetta, jossa koulu retkeilee säännöllisesti. Eli se on jo sadoille paikallisille lapsille tärkeä!

Matokallion alue on Puotinharjulaisten lähimetsä, sekä Myllypurolaisten, Puu-Myllypurolaisten...


Uskon, että tiedätte Matokallioon ja liikuntahallin rakentamiseen liittyvät alueelliset faktat paremmin. Tai jos ette tiedä, niin saatte ne kyllä.

Uskon, että tiedätte lähimetsien merkityksestä asukkaille ja niiden terveysvaikutuksesta kaikenikäisille!

Uskon, että pika-ja taitoluisteluhallille voidaan löytää toinen paikka!


Tässä vielä Helsingin kaupungin sivuilta huomisen to 8.9. seminaarin infosta poimittu:


Luonnon monimuotoisuus esillä kaupungin strategiassa

Metsäluonto Helsingissä -seminaari liittyy Helsingin luonnonhoidon linjausten päivitykseen, joka tehdään tämän syksyn aikana. Työn ensimmäinen, metsäalueita koskeva osa viedään loppuvuodesta kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn.


Linjaus päivitetään vastaamaan tarkemmin nykyistä kaupunkistrategiaa ja sen tavoitteita. Strategian yksi keskeisimmistä tavoitteista on lisätä suunnitelmallista monimuotoisuutta metsäisillä alueilla:


”Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan. Vahvistamme metsäistä verkostoa ja niittyverkostoa. Huolehdimme siitä, että kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon. Toteutamme Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa kunnianhimoisesti. Virkistys- ja luontoalueiden metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen ja metsien luontainen vanheneminen on keskeisin tavoite.”


Toivon tosiaankin suojelette ja vaalitte, olette tämän takana!


Terveisin, Pia Lindy


                                    

xxxxxxxxxxxx


Tässä teille blogin lukijoille vielä, jos haluatte tietää lisää aiheesta, linkki Pelastetaan Matokallio facebook-sivulle: https://www.facebook.com/pelastetaanmatokallio
keskiviikko 21. syyskuuta 2022

Häivähdyksiä muusta - syksyn tuntua liikkeessä su 25.9. klo 17-18.30 Myllypurossa (Helsinki)


Hei kaikille, tervetuloa alkusyksyn viimeiseen vaeltavaan ympäristötanssipajaan Myllypurossa. Liikkeen kanssa työskentely ja erilaiset kokeilupajat ulkona jatkuvat syyskaudella joidenkin viikkojen paussin jälkeen.

Myllypuron puisto-ja metsä-alueilla vaeltavat Häivähdyksiä muusta -pajat koostuvat yksinkertaisista harjoitteista, jotka kannustavat oman tanssin/ liikkeen tutkimiseen ja improvisaatioon. Pajat ovat vaeltavia; lähdemme kokoontumispaikasta liikkeelle pysähtyen ajoittain työskentelemään läsnäoloa ja ympäristöä tutkivien aisti ja liike-harjoitteiden parissa. 

Pajojen tausta-ajatus on, että me kaikki ihmiset olemme liikkujia, kukin omilla tavoillamme ja, että liikumme läpi elämän. Myös arkemme on täynnä improvisaatiota ja vuoropuhelua itsemme, toisten ja ympäristön kanssa.Pajat ovat maksuttomia. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Rennot vaatteet ylle. Illat ovat alkaneet olla viileämpiä, hyvä ottaa tarpeeksi vaatteita mukaan.

Pajan vetäjä: tanssija, koreografi Pia Lindy

AJANKOHTA: Su 25.9. klo 17-18.30
TAPAAMISPAIKKA: Kevyenliikenteenväylät Orpaanporras - Myllynsiipi-risteys (Myllypuron kirkon vieressä).  

Huom. Pajan reitit tai paikat on mahdollista suunnitella kulkemisen osalta esteettömiksi, siinä tapauksessa oletko yhteydessä etukäteen.

Ilmoittautumiset mielellään: 050 3526342 /pia tai pia.lindy at gmail.com

Tervetuloa mukaan!

                            Häivähdyksiä muusta-pajat ovat osa pitkäkestoista Vaelluksia lähiöissä-projektia (2017-2026), jossa tekemisen kimmokkeena on kokemuksellisuuteen, liikkeeseen ja ympäristölähtöisyyteen kiinnittyminen. Taustalla on kiinnostus tutkia/löytää/luoda/kokeilla erilaisia nykytanssin ja taiteellisten-liikkeellisten käytäntöjen esille tuomisen ja jakamisen tapoja näyttämökontekstin ja kaupunkikeskustojen ulkopuolella.

keskiviikko 14. syyskuuta 2022

Hidas tanssi-kokeiluja/ Slow Dance Experiments, Myllypuro (Helsinki) su 18.9. klo 18-19.30

 Hidas tanssi-kokeilut ovat kaikille ilmaisia ja avoimia osallistua. Tapahtuman kesto n. 75-90 min, josta n. 15 min on tanssija, koreografi Pia Lindyn vetämä alkuvirittely.

Alkuvirittelyn jälkeen kukin voi tanssia ja liikkua omalla tavallaan hitaasti tai nopeastikin (mikä ikinä onkaan oma kokemus hitaasta tai nopeasta) ympäristön äänistä ja muusta vaikuttuen tai omista kuulokkeista haluamaansa musiikkia kuunnellen haluamansa kestoisen ajan (max 60min). 
Lopussa kokoonnumme yhteen ja voit halutessasi jakaa omia  ja kuulla toisten kokemuksia.

Pajat ovat maksuttomia, voit osallistua yhteen tai jokaiseen. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Illat saattavat olla jo viileitä eli kannattaa ottaa tarpeeksi vaatteita mukaan.

Huom. Vaeelluksia-lähiöissä pajojen reitit ja paikat on mahdollista suunnitella kulkemisen osalta esteettömiksi, siinä tapauksessa oletko yhteydessä etukäteen.

TAPAAMISPAIKKA:  Kevyenliikenteenväylät Orpaanporras - Myllynsiipi-risteys (Myllypuron kirkon vieressä).  Tapaamispaikasta siirrymme yhdessä paikkaan, jossa liikumme.
Ilmoittautumiset mielellään:  050 3526342 Pia /
pia.lindy at gmail.com
                                                                                            


Slow Dance Experiments-event in Myllypuro, Helsinki
Sun 18 Sep at 18-19.30

The event is free of charge and open to all. The duration of the event is approximately 75-90 min. In the beginning you can join a 15 min warm up/tuning in session lead by choreographer Pia Lindy after which each person can dance and move slow or also fast ("in your own way of slow or fast") listening to the sounds  and being inspired of the surrounding environment or the music from your own headphones as long as you like (max 60 min).

In the end there is a short get together for those who want to say something of their experience and hear of other people´s experiences.

The evenings are already quite cool, it´s good to have enough clothes on.

MEETING POINT:   At the intersection of two walk&cycleways Orpaanporras - Myllynsiipi which go through Myllypuro (the intersection is right near the Myllypuro Church).
From there we move together to the place where we move.

More info / And If you decide to participate could you send a text message or e-mail: 050 352 63 42 (pia) / pia.lindy at gmail.com

WARM WELCOME

keskiviikko 7. syyskuuta 2022

Häivähdyksiä muusta-sooloteos Tuulalle on myös osa Vaelluksia lähiöissä-projektia. Esitys on mukana VanDance-festivaalilla

 

Pia Lindy & Tuula Sarivaara;

⭐HÄIVÄHDYKSIÄ MUUSTA⭐
Klo 15-16 kahden teoksen näytöksessä, Mamia Company, Jönsaksentie 6 A, 3krs.
-Ajatuksia herättävä, hyvänmielen teos-
Häivähdyksiä Muusta sooloteos on syntynyt tanssitaiteilija Pia Lindyn ja Tuula Sarivaaran yhteistyönä ja se on saanut innoitusta Eeva-Liisa Mannerin runoudesta. Työskentely on nojannut vuoropuheluun, omakohtaisuuteen, kirjoittamiseen ja moniaistiseen liikkeelliseen syventymiseen.
Teoksessa on voimakkaasti läsnä myös oman eletyn elämän ja ajanjaksojen piirtyminen eleiden, liikkeiden ja asentojen kerroksissa. Miten ihmisinä kohtaamme herkkyyttä, kypsyyttä, vahvuutta tai keskeneräisyyttä - tuttua ja tuntematonta tässä ajassa? Mitä tästä kaikesta voisi tihkua sooloteokseksi Tuulalle?
Idea&koreografia: @pialindy
Koreografia&tanssi: Tuula Sarivaara
Musiikki: Milla Viljamaa: Neiti Marplen tango, Olli Haavisto: Sliderture, J.J.Cale: Call me tje Breeze
Kuva: Pia Lindy
Kuvan grafiikka: @jarmo.wideman
Vapaa pääsy, mutta vaatii paikkavarauksen; mamiacompany@gmail.com
Kahden teoksen näytöksessä nähdään myös TRIO -teos.

Häivähdyksiä muusta - luovaa liikettä ja alkavan syksyn tuntua su 11.9. klo 18.30-20 Myllypurossa ( Helsinki)

 Myllypuron puisto-ja metsä-alueilla vaeltavat Häivähdyksiä muusta -pajat koostuvat yksinkertaisista harjoitteista, jotka kannustavat oman tanssin/ liikkeen tutkimiseen ja improvisaatioon. Pajat ovat vaeltavia; lähdemme kokoontumispaikasta liikkeelle pysähtyen ajoittain työskentelemään läsnäoloa ja ympäristöä tutkivien aisti ja liike-harjoitteiden parissa.


Pajojen tausta-ajatus on, että me kaikki ihmiset olemme liikkujia, kukin omilla tavoillamme ja, että liikumme läpi elämän. Myös arkemme on täynnä improvisaatiota ja vuoropuhelua itsemme, toisten ja ympäristön kanssa. Pajat ovat maksuttomia. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai improvisaatiosta. Rennot vaatteet ylle. Illat ovat alkaneet olla viileämpiä, hyvä ottaa tarpeeksi vaatteita mukaan.


Huom. Pajojen/tapahtumien reitit tai paikat on mahdollista suunnitella kulkemisen osalta esteettömiksi, siinä tapauksessa oletko yhteydessä etukäteen.

Pajan vetäjä: tanssija, koreografi Pia Lindy

AJANKOHTA: Su 11.9. klo 18.30-20
TAPAAMISPAIKKA: Alakivenpuisto, lähellä bussi 92-päätepysäkkiä (Alakiventie)

Ilmoittautumiset mielellään: 050 3526342 /pia tai pia.lindy at gmail.com

Tervetuloa mukaan!
                                            


Häivähdyksiä muusta-pajat ovat osa pitkäkestoista Vaelluksia lähiöissä-projektia (2017-2026), jossa tekemisen kimmokkeena on kokemuksellisuuteen, liikkeeseen ja ympäristölähtöisyyteen kiinnittyminen. Taustalla on kiinnostus tutkia/löytää/luoda/kokeilla erilaisia nykytanssin ja taiteellisten-liikkeellisten käytäntöjen esille tuomisen ja jakamisen tapoja näyttämökontekstin ja kaupunkikeskustojen ulkopuolella.